Chrystus Pan Zmartwychwstał! Alleluja!

Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą, * położyłeś na mnie swą rękę, * przedziwna jest Twoja wiedza. * Alleluja. Por. Ps 139(138), 18. 5-6 Składam najserdeczniejsze życzenia świąteczne, abyśmy z radością przeżywali najważniejsze święta w Kościele. Niech Chrystus Zmartwychwstały pobudza nas do większej refleksji nad swoim życiem, a szczególnie nad wybranym przez nas kierunkiem. Niech pokazuje nam właściwą drogę, która […]

Read more