Contact

Polish Parish of Our Lady of Czestochowa
1 Albert Drive
Glasgow
G41 2PE

tel.: +44 141 533 9807, E-mail

 

Proboszcz:

ks. prałat Maksymilian Maria MacAulay

 

Ksiądz Maksymilian MacAulay urodził się 31. stycznia 1986 r.w Częstochowie. Podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, którą przerwał z powodów rodzinnych w 2005 r. Do Szkocji wyjechał w roku 2010. Swoje powołanie realizował w Wyższym Seminarium Duchownym Najświętszej Maryi Panny w Ohio, gdzie kształcił się zdalnie pod przewodnictwem lokalnego biskupa w Glasgow. Nie przechodząc formacji seminaryjnej, podczas studiów podjął się pracy na różnych stanowiskach. Na prośbę ks. Abp. Kramera przyjął w dniu 2. lutego 2015 r. święcenia w stopniu prezbitera, który w ówczesnym kościele parafialnym udzielił mu J.E. ks. Bp Andrew Hall OFSF. Tego dnia została erygowana nasza parafia, której proboszczem został mianowany ks. MacAulay.

Ks. Proboszcz w dniu 3. maja 2017r. powołał do istnienia Kaplicę pw. św. Józefa Sánchez del Río, która mieści się na plebanii.

W dniu 23. lipca 2017 r. otrzymał nominację do pełnienia funkcji Ordynariusza jako Prefekt terytorialny nowo utworzonej Prefektury terytorialnej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na okres do 31. sierpnia A.D. 2017 oraz został wyniesiony do godności Prałata.

Rezydent:

ks. Kazimir Ryshkevich (pol. Kazimierz Ryszkiewicz)

Ksiądz Kazimierz Ryszkiewicz urodził się na Białorusi w 1984r. W 2000 r. wstąpił do Nowicjatu Zgromadzenia Salwatorianów. Po ukończeniu nowicjatu rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Salwatorianów w Bagnie (woj. dolnośląskie), gdzie w 2007 r. złożył śluby wieczyste.

Święcenia diakonatu przyjął w maju 2008 r. a  prezbiteratu 30 maja 2009 r. Jako neoprezbiter został skierowany do pracy duszpasterskiej do Trzebnicy w Sanktuarium św. Jadwigi jako wikariusz i katecheta.

W roku 2012 został inkardynowany do Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Kanadzie – Seniorat Misyjny w Polsce.

W 2013 roku rozpoczął teologiczne studia doktoranckie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.