Prefektura terytorialna

Przy naszej Parafii od 23. lipca  A.D. 2017 (z przerwą od 1. do 30. września)

swoją siedzibę posiada:

Prefektura terytorialna
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Territorial Prefecture of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Artur Robert Wieciński – Zwierzchnik Kościoła
Dekretem nr KSK/D/67/2017 z dnia 23 lipca 2017 roku erygował
Prefekturę terytorialną Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Ordynariuszem Prefektury jest ks. prałat Maksymilian Maria MacAulay