Wyższe Seminarium Duchowne KKN w Polsce

Rekrutacja na studia w Wyższym Seminarium Duchownym Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce. Wyższe Seminarium Duchowne prowadzi kościelne studia I i II stopnia. Studia teologiczne pogłębiając wiedzę humanistyczno-społeczną, dają gruntowną znajomość chrześcijaństwa, zwłaszcza wiary katolickiej, od strony historycznej, biblijnej, dogmatycznej, moralnej, duchowej, liturgicznej, prawno-kanonicznej i pastoralnej. Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego zdobywania specjalistycznej wiedzy w zakresie teologii katolickiej. Posiada ponadto odpowiednie kompetencje do wykonywania różnych zawodów i zadań społecznych. Dzięki zdobytej, gruntownej wiedzy i profesjonalnych umiejętności absolwenci Wyższego Seminarium Duchownego łatwo odnajdą się w różnych obszarach aktywności społecznej, nie wyłączając oświaty, mediów a nawet polityki i biznesu. Posłannictwo Kapłana w dwudziestym pierwszym wieku ma wymiar uniwersalny i kierowane jest do wszystkich którzy zechcą otworzyć swe serce na Ewangelię – na Słowo Boże.