XXII. Niedziela zwykła

3. września A.D. 2017

  1. W tym tygodniu liturgicznym obchodzimy:
      • w czwartek  pierwszy czwartek miesiąca.
      • w piątek – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
  1. W minionym tygodniu, tj.: 31 sierpnia 2017 roku wygasła moja inkardynacja w Kościele Starokatolickim w RP. W związku z niezłożeniem przeze mnie podania o przedłużenie inkardynacji, złożyłem na ręce księdza Arcybiskupa rezygnację z pełnienia funkcji Prefekta terytorialnego (Ordynariusza) Prefektury terytorialnej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W związku z powyższym zakończył się też okres czasowej jurysdykcji nad parafią, o którą prosiliśmy w czerwcu br.
  2. Myślimy i postępujemy po ludzku, ale Chrystus w tej ofierze ukazuje nam swoją wolę i obdarza nas chrześcijańską mądrością. Idąc za Chrystusem z krzyżem swych cierpień i trudów, naśladując Go w wypełnianiu woli Ojca, zyskujemy życie. Aby mieć w sobie to Boże życie, przyjmijmy błogosławieństwo.