Już w najbliższą niedzielę będziemy uczestniczyć w uroczystościach drugiej rocznicy erygowania naszej parafii i obrania sobie za patronkę Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. 

Msze świętą o g. 14:00 odprawi proboszcz ks. Maksymilian MacAulay, który także będzie obchodził swoją II. rocznicę przyjęcia święceń prezbiteratu. Eucharystię koncelebrował będzie Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Katolickiego Kościoła Narodowego ks. Andrzej Lipiński, który wygłosi dla nas homilię.

Poniżej list J.E. ks. bpa Adama Rośka na tej szczególny dzień: