Jego Ekscelencja, ks. bp Adam Rosiek, został zaproszony przez Episkopat Polski do uczestnictwa w Eucharystii sprawowanej przez Ojca Świętego papieża Franciszka I w Brzegach podczas Światowych Dni Młodzieży.

Jest to niewątpliwie wielka radość dla nas, że mogliśmy uczestniczyć w duchu ekumenizmu w tych ważnych dla katolików dniach.