Wyższe Seminarium Duchowne KKN w Polsce

Rekrutacja na studia w Wyższym Seminarium Duchownym Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce. Wyższe Seminarium Duchowne prowadzi kościelne studia I i II stopnia. Studia teologiczne pogłębiając wiedzę humanistyczno-społeczną, dają gruntowną znajomość chrześcijaństwa, zwłaszcza wiary katolickiej, od strony historycznej, biblijnej, dogmatycznej, moralnej, duchowej, liturgicznej, prawno-kanonicznej i pastoralnej. Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego zdobywania specjalistycznej wiedzy w zakresie teologii katolickiej. Posiada ponadto […]

Read more

Prezentacja pustego kościoła

Prezentacja pustego kościoła przed mszą świętą w jedną z niedziel. Zapraszamy wszystkich serdecznie na uroczyste msze święte w każdą niedzielę o g. 14:00 oraz w dni powszednie o g. 18:30. Raz w miesiącu, w każdą ostatnią niedzielę, spotykamy się przy kawie i cieście w parafialnej kawiarni. Nie zwlekaj, przyjdź i poczuj ciepłą atmosferę miłych ludzi spotykających się w imię Jezusa […]

Read more